| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/671/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pobiera się od właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

2. Sposób wyliczenia miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała.

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy winny być uiszczane bez osobnego wezwania przez właścicieli nieruchomości miesięcznie w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca.

4. Wysokości stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

5. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 20 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 winna być uiszczana przelewem na wskazany rachunek bankowy lub wpłatą do kasy Urzędu Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »