| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.254.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.105.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2012 r

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112,  
poz. 654 z   późn. zm.)  

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA  
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
uchwala:  

§   1.   W załączniku do statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 stanowiącym załącznik  
do Uchwały Nr PR.0007.105.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 26 kwietnia 2012 r. w   sprawie nadania statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 w   wykazie komórek organizacyjnych wprowadza się nastepujące zmiany:  

1.   pkt 1   lit. e tiret 4   otrzymuje brzmienie:  

-   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4   im. Herberta Clarka Hoovera – Ruda Śląska 4,  
ul. Orzegowska 25 .

2.   pkt 1   lit. e tiret 7   otrzymuje brzmienie:  

-   Zespół Szkół Nr 5   – Ruda Śląska 10, ul. Jankowskiego 2 .

§   2.   W pozostałym zakresie statut Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 stanowiący załącznik do Uchwały  
Nr PR.0007.105.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 26 kwietnia 2012 r. pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »