| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.255.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.39.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 lutego 2012 r

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.)  

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA  
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
uchwala:  

§   1.   W statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.39.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 23 lutego 2012 r. w   sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33 wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W rozdziale I   w § 3   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

3.   W Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o   nazwie Poradnie Specjalistyczne, .

2.   W rozdziale 4   w § 13 wprowadza się następujące zmiany:  

-   w ust. 2   wyraz „Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Specjalistycznych”,  

-   w ust. 2   pkt 2   dodaje się lit. „e" w   brzmieniu:  

e)   gabinet położnej środowiskowej, ,

-   w ust. 3   wyraz „Przychodni” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Specjalistycznych”,  

-   w ust. 5   wyraz „Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Specjalistycznych”,  

3.                 W załączniku Nr 1   do Statutu Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ wprowadza się następujące zmiany:  

-   w tytule wyraz „Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Specjalistycznych”,  

-   w ust. 2   dodaje się lit. „e" w   brzmieniu:  

e)   gabinet położnej środowiskowej. .

§   2.   W pozostałym zakresie  statut Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33 stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.39.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 23 lutego 2012 r. pozostaje bez zmian.  


§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »