| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.258.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.7.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112,  
poz. 654 z   późn. zm.)  

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA  
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
uchwala:  

§   1.   W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Siekiela 13 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.7.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 26 stycznia 2012 r. w   sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Siekiela 13 wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W rozdziale I   w § 3   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

3.   W Przychodni Rejonowej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o   nazwie  Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej i   Ambulatoryjnej. .

2.                 W rozdziale II w   § 10 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i   Ambulatoryjnej”,  

-   w ust. 2   dodaje się lit. „e” w   brzmieniu:  

e. gabinet diagnostyczno – zabiegowy, .

3.   W rozdziale V w   § 15 wprowadza się nastepujące zmiany:  

-   w ust. 2   wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i   Ambulatoryjnej”,  

-   w ust. 2   w pkt 1   lit „c” dodaje się tiret 5   w brzmieniu:  

-   gabinet diagnostyczno – zabiegowy, ,

-   w ust. 3   wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i   Ambulatoryjnej”,  

-   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

4.   Organizację wewnętrzną i   zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i   Ambulatoryjnej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ, .

4.                 W załączniku Nr 1   do statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ  ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Jednostki przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i   Ambulatoryjnej:  

a)   poradnia  ogólna,  

b)   poradnia dla dzieci,  

c)   gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,  

d)   gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,  

e)   poradnia ginekologiczno-położnicza,  

f)   poradnia stomatologiczna,  

g)   dział fizjoterapii,  

h)   poradnia medycyny pracy,  

i)   gabinet diagnostyczno-zabiegowy. .

§   2.   W pozostałym zakresie statut Przychodni Rejonowej SP ZOZ w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą  
przy ul. Siekiela 13 stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.7.2012 Rady Miasta Ruda Śląska  
z dnia 26 stycznia 2012 r. pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »