| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.258.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.7.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112,  
poz. 654 z   późn. zm.)  

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA  
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
uchwala:  

§   1.   W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Siekiela 13 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.7.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 26 stycznia 2012 r. w   sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Siekiela 13 wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W rozdziale I   w § 3   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

3.   W Przychodni Rejonowej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o   nazwie  Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej i   Ambulatoryjnej. .

2.                 W rozdziale II w   § 10 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i   Ambulatoryjnej”,  

-   w ust. 2   dodaje się lit. „e” w   brzmieniu:  

e. gabinet diagnostyczno – zabiegowy, .

3.   W rozdziale V w   § 15 wprowadza się nastepujące zmiany:  

-   w ust. 2   wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i   Ambulatoryjnej”,  

-   w ust. 2   w pkt 1   lit „c” dodaje się tiret 5   w brzmieniu:  

-   gabinet diagnostyczno – zabiegowy, ,

-   w ust. 3   wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i   Ambulatoryjnej”,  

-   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

4.   Organizację wewnętrzną i   zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i   Ambulatoryjnej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ, .

4.                 W załączniku Nr 1   do statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ  ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Jednostki przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i   Ambulatoryjnej:  

a)   poradnia  ogólna,  

b)   poradnia dla dzieci,  

c)   gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,  

d)   gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,  

e)   poradnia ginekologiczno-położnicza,  

f)   poradnia stomatologiczna,  

g)   dział fizjoterapii,  

h)   poradnia medycyny pracy,  

i)   gabinet diagnostyczno-zabiegowy. .

§   2.   W pozostałym zakresie statut Przychodni Rejonowej SP ZOZ w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą  
przy ul. Siekiela 13 stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.7.2012 Rady Miasta Ruda Śląska  
z dnia 26 stycznia 2012 r. pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »