| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarzadzie Gminie Ujsoły

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca1 990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 40 ust. 8   i 9   ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych (Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Ujsoły  
uchwala, co następuje  

§   1.   1.   Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w   zarządzie Gminy Ujsoły,  
na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym;  

2)   umieszczenia w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;  

3)   umieszczenia w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.   1.   Za zajęcie 1   m 2 elementów pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   ust. 1   pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

1)   chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, zatok –   1,00 zł   ;  

2)   jezdnie do 20% szerokości –   2,00 zł   ;  

3)   jezdni od 20% do 50% szerokości oraz zatoki –   4,00 zł   ;  

4)   powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni   - 6,00 zł   ;  

5)   pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w   pkt 1-4 -   2,00 zł   .  

2.   Opłaty te pobiera się również za niewymagające zezwolenia zajęcia pasa drogowego w   razie awarii urządzeń niezwiązanych z   obsługą ruchu drogowego.  

§   3.   1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   ust. 1   pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1   m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:  

1)   nadziemne i   podziemne elementy pasa drogowego, z   wyjątkiem drogowych obiektów inżynierskich   10,00 zł   ;  

2)   na drogowym obiekcie inżynierskim -   200,00 zł   .  

§   4.   1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   ust 1   pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1   m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -   1,00 zł   .  

2.   Za każdy dzień umieszczenia w   pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1   m 2 powierzchni reklamy w   wysokości   - 1,00 zł   .  

3.   Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w   pasie drogowym tablicy informacyjnej zawierającej informacje o   gminie, powiecie lub województwie w   postaci planów, tablic, plansz, itp.  

§   5.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   ust 1   pkt 4, ustala się następujące stawki opłat  
za każdy dzień zajęcia 1   m 2 powierzchni na m.in. ogródki gastronomiczne, handlowe, stragany niebędące obiektami budowlanymi i   inne urządzenia eksponujące towar -   2,00 zł   .  

§   6.   Traci moc Uchwała Nr XXXIX/254/2010 Rady Gminy Ujsoły z   dnia 30 września 2010r.  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w   Gminie Ujsoły.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Janota

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »