| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/6/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o określonej pojemności:

a) 120 l – 17,47 zł

b) 240 l – 30,33 zł

c) 1100 l – 62,37 zł

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe i biodegradowalne) ustala się następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów gromadzonych w pojemnikach o określonej pojemności:

a) 120 l – 3,00 zł

b) 240 l – 6,00 zł

c) 1100 l – 19,00 zł

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki za ten pojemnik określonej w ust. 1 lub w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny – w ust. 2.

4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części zamieszkałej i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 3 i opłaty stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących w części tę nieruchomość i stawki określonej w odrębnej uchwale.

5. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność, jak również ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

6. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 5 określa odrębna uchwała.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż od 01.07.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »