| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/6/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o określonej pojemności:

a) 120 l – 17,47 zł

b) 240 l – 30,33 zł

c) 1100 l – 62,37 zł

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe i biodegradowalne) ustala się następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów gromadzonych w pojemnikach o określonej pojemności:

a) 120 l – 3,00 zł

b) 240 l – 6,00 zł

c) 1100 l – 19,00 zł

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki za ten pojemnik określonej w ust. 1 lub w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny – w ust. 2.

4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części zamieszkałej i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 3 i opłaty stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących w części tę nieruchomość i stawki określonej w odrębnej uchwale.

5. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność, jak również ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

6. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 5 określa odrębna uchwała.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż od 01.07.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »