| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza
Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

1. Określa się udostępnione operatorom i przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Określa się w Regulaminie warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, a udostępnionych operatorom i przewoźnikom.

2. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń udostępnionych operatorom i przewoźnikom.

2. Stawka opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wynosi 0,05 zł za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/10/2012
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 20 grudnia 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA BIERUŃ

§ 1

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Operator - operator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz 13 z późn. zm.).

2. Przewoźnik - przewoźnik w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.).

3. Przystanek komunikacyjny - przystanek komunikacyjny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) udostępniony operatorom i przewoźnikom, którego właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń.

§ 3

Warunkiem korzystania z przystanków przez operatorów i przewoźników jest:

a) uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielem lub zarządzającym,

b) uiszczenie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

§ 4

Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1. Z przystanków komunikacyjnych operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać w celu wykonywania przewozu osób.

2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalona przez Radę Miejską w Bieruniu w drodze uchwały.

3. Operatorzy i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy.

4. Operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego.

5. Korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno odbywać się w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych.

7. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.

8. Operatorzy i przewoźnicy po dokonaniu uzgodnienia, o którym mowa w § 3 lit. a, w celu umieszczenia rozkładu jazdy na przystanku komunikacyjnym, przekazują gminie Bieruń rozkład jazdy w formie określonej w uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/10/2012
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »