| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza
Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

1. Określa się udostępnione operatorom i przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Określa się w Regulaminie warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, a udostępnionych operatorom i przewoźnikom.

2. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń udostępnionych operatorom i przewoźnikom.

2. Stawka opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wynosi 0,05 zł za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/10/2012
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 20 grudnia 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA BIERUŃ

§ 1

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Operator - operator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz 13 z późn. zm.).

2. Przewoźnik - przewoźnik w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.).

3. Przystanek komunikacyjny - przystanek komunikacyjny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) udostępniony operatorom i przewoźnikom, którego właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń.

§ 3

Warunkiem korzystania z przystanków przez operatorów i przewoźników jest:

a) uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielem lub zarządzającym,

b) uiszczenie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

§ 4

Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1. Z przystanków komunikacyjnych operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać w celu wykonywania przewozu osób.

2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalona przez Radę Miejską w Bieruniu w drodze uchwały.

3. Operatorzy i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy.

4. Operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego.

5. Korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno odbywać się w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych.

7. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.

8. Operatorzy i przewoźnicy po dokonaniu uzgodnienia, o którym mowa w § 3 lit. a, w celu umieszczenia rozkładu jazdy na przystanku komunikacyjnym, przekazują gminie Bieruń rozkład jazdy w formie określonej w uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/10/2012
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »