| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/214/12 Rady Gminy Brenna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brenna za zbieranie, transport i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość górnych stawek opłat za zbieranie, transport i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Brenna, ustala się następująco:

1) dla właścicieli nieruchomości nie stosujących zasady selektywnej zbiórki odpadów - 245 za 1m3,

2) dla właścicieli nieruchomości stosujących zasady selektywnej zbiórki odpadów - 175 zł za 1m3.

2. Górna stawka opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynosi 85 zł za 1m3.

3. Stawki wymienione w pkt 1 i 2 zawierają podatek VAT.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/119/11 Rady Gminy Brenna z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brenna za zbieranie, transport i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »