| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 529/XXIX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia zmiany do statutu Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 380/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 92 ust.1 pkt 1   ustawy o   samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zmianami). Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W statucie Miejskiego Szpitala Zespolonego z   siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w   Częstochowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 380/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 24 maja 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 13 otrzymuje brzmienie:  

„§ 13. 1. Miejski Szpital Zespolony z   siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w   Częstochowie prowadzi trzy przedsiębiorstwa pod nazwą:  

1)   Szpital, w   którym prowadzona jest działalność lecznicza w   rodzaju stacjonarne i   całodobowe świadczenia szpitalne, zlokalizowany w   obiektach przy ul. Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12, ul. Bony 1/3,  

2)   Przychodnia Specjalistyczna, w   której prowadzona jest działalność lecznicza w   rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, zlokalizowana w   obiektach przy ul. Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12, ul. Bony 1/3,  

3)   Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w   którym prowadzona jest działalność lecznicza w   rodzaju stacjonarne i   całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, zlokalizowany w   obiekcie przy ul. Bony 1/3.  

2.   Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstw Miejskiego Szpitala ustala Dyrektor w   regulaminie organizacyjnym.”.  

2.   § 14 otrzymuje brzmienie:  

„§ 14. Specjalność i   lokalizację komórek organizacyjnych, w   których prowadzona jest działalność medyczna Miejskiego Szpitala określa załącznik do statutu.”.  

3.   W załączniku do statutu - „Wykaz i   lokalizacja komórek organizacyjnych, w   których prowadzona jest działalność medyczna”, w   pkt 1   - Częstochowa, ul. Mirowska 15, dopisuje się ppkt 33 w   brzmieniu: „ Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w   zakresie nocnej i   świątecznej opieki zdrowotnej”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »