| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 529/XXIX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia zmiany do statutu Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 380/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 92 ust.1 pkt 1   ustawy o   samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zmianami). Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W statucie Miejskiego Szpitala Zespolonego z   siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w   Częstochowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 380/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 24 maja 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 13 otrzymuje brzmienie:  

„§ 13. 1. Miejski Szpital Zespolony z   siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w   Częstochowie prowadzi trzy przedsiębiorstwa pod nazwą:  

1)   Szpital, w   którym prowadzona jest działalność lecznicza w   rodzaju stacjonarne i   całodobowe świadczenia szpitalne, zlokalizowany w   obiektach przy ul. Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12, ul. Bony 1/3,  

2)   Przychodnia Specjalistyczna, w   której prowadzona jest działalność lecznicza w   rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, zlokalizowana w   obiektach przy ul. Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12, ul. Bony 1/3,  

3)   Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w   którym prowadzona jest działalność lecznicza w   rodzaju stacjonarne i   całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, zlokalizowany w   obiekcie przy ul. Bony 1/3.  

2.   Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstw Miejskiego Szpitala ustala Dyrektor w   regulaminie organizacyjnym.”.  

2.   § 14 otrzymuje brzmienie:  

„§ 14. Specjalność i   lokalizację komórek organizacyjnych, w   których prowadzona jest działalność medyczna Miejskiego Szpitala określa załącznik do statutu.”.  

3.   W załączniku do statutu - „Wykaz i   lokalizacja komórek organizacyjnych, w   których prowadzona jest działalność medyczna”, w   pkt 1   - Częstochowa, ul. Mirowska 15, dopisuje się ppkt 33 w   brzmieniu: „ Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w   zakresie nocnej i   świątecznej opieki zdrowotnej”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »