| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 531/XXIX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 365/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 92 ust.1 pkt 1   ustawy o   samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z   siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w   Częstochowie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 365/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 26 kwietnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 3   dodaje się ust. 5   o treści: „5. Stacja prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą „Stacja Pogotowia Ratunkowego.”,  

2)   w § 5   dodaje się pkt 5   o treści: „5) udzielanie świadczeń w   zakresie nocnej i   świątecznej ambulatoryjnej i   wyjazdowej opieki medycznej w   ramach podstawowej opieki zdrowotnej.”,  

3)   w § 10 dodaje się pkt 2a o   treści: „2a) Ambulatorium ogólne POZ oraz 6   zespołów lekarskich i   pielęgniarskich w   zakresie nocnej i   świątecznej ambulatoryjnej i   wyjazdowej opieki medycznej POZ, mieszczące się przy ul. Kilińskiego 10 w   Częstochowie.”,  

4)   § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Stacji ustala dyrektor w   regulaminie organizacyjnym z   uwzględnieniem zapisu § 10.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »