| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 74/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art.6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie i selektywnie, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w sposób następujący:

a) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny w pojemniku o pojemności 110 litrów - 17,00 zł brutto, a w przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny - 14,00 zł brutto,

b) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny w pojemniku o pojemności 1100 litrów - 120,00 zł brutto, a w przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny - 110,00 zł brutto,

c) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny - luzem za 1 m³ - 105,00 zł brutto,
a w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 100,00 zł brutto,

d) za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystosci ciekłych do punktu zlewnego - 33,00 zł brutto za 1 m³.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/95/07 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »