| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 74/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art.6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie i selektywnie, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w sposób następujący:

a) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny w pojemniku o pojemności 110 litrów - 17,00 zł brutto, a w przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny - 14,00 zł brutto,

b) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny w pojemniku o pojemności 1100 litrów - 120,00 zł brutto, a w przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny - 110,00 zł brutto,

c) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny - luzem za 1 m³ - 105,00 zł brutto,
a w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 100,00 zł brutto,

d) za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystosci ciekłych do punktu zlewnego - 33,00 zł brutto za 1 m³.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/95/07 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »