| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 75/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591z późn. zm. ), § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca
2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. 2012 r. poz. 299), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujący sposób:

1) przedsiębiorca powinien spełniać następujące warunki dotyczące bazy transportowej:

a) posiadać aktualny tytuł prawny do terenu nieruchomości, na której zlokalizowana jest baza transportowa,

b) posiadać ilość środków transportu zapewniającą ciągłość i należytą jakość usług wraz z aktualnymi dokumentami,

c) zapewnić miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy transportowej
lub posiadać udokumentowaną możliwości korzystania z usług firm prowadzących działalność w zakresie mycia i dezynfekcji samochodów.

2) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług powinny:

a) spełniać wymogi zawarte w aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisach,

b) posiadać aktualny dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi,

c) być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację.

3) pojazdy asenizacyjne powinny być poddawane myciu i dezynfekcji systematycznie,

4) Przedsiębiorca powinien mieć udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną na oczyszczalni ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »