| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/151/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2012.391 t.j.), art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku,

Rada Miasta Imielin
u c h w a l a:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia danego miesiąca.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być również wnoszona przez właścicieli nieruchomości z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

a) za I kwartał - do dnia 15 stycznia danego roku,

b) za II kwartał - do dnia 15 kwietnia danego roku,

c) za III kwartał - do dnia 15 lipca danego roku,

d) za IV kwartał - do dnia 15 października danego roku.

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

4. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami upływa dnia 15 lipca 2013 roku.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać będą w kasie Urzędu Miasta Imielin lub przelewem na numer rachunku bankowego podany do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »