| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 183/XXV/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

Na podstawie art. 18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 7   oraz art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.)  

Rada Gminy uchwala co następuje:  

§   1.   W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Konopiskach, zwanego dalej „Statutem” wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 15 Statutu określającym zadania Rady Społecznej:  

a)   w ust. 1   wykreśla się pkt. e)  

b)   w ust. 2   dopisuje się pkt. e) w   brzmieniu:  

„e). regulaminu organizacyjnego”.  

2)   § 17 Statutu otrzymuje brzmienie:  

„W skład „Ośrodka” wchodzą:  

1. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  

2. gabinet diagnostyczno – zabiegowy  

3. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci  

4. punkt szczepień  

5. poradnia położniczo – ginekologiczna  

6. pracownia fizjoterapii  

7. pracownia diagnostyki laboratoryjnej  

8. poradnia rehabilitacyjna  

9. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w   Hutkach nr 161  

10. gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  

11.gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej  

12. gabinet profilaktyki zdrowotnej i   pomocy przedlekarskiej dla dzieci”  

3)   § 24 ust. 2   pkt. 4   Statutu otrzymuje brzmienie:  

„4). dodatkowe zadania nałożone przez organ założycielski na podstawie ustawy o   działalności leczniczej”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i   Dyrektorowi SP ZOZ GOZ w   Konopiskach.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »