| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 183/XXV/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

Na podstawie art. 18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 7   oraz art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.)  

Rada Gminy uchwala co następuje:  

§   1.   W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Konopiskach, zwanego dalej „Statutem” wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 15 Statutu określającym zadania Rady Społecznej:  

a)   w ust. 1   wykreśla się pkt. e)  

b)   w ust. 2   dopisuje się pkt. e) w   brzmieniu:  

„e). regulaminu organizacyjnego”.  

2)   § 17 Statutu otrzymuje brzmienie:  

„W skład „Ośrodka” wchodzą:  

1. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  

2. gabinet diagnostyczno – zabiegowy  

3. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci  

4. punkt szczepień  

5. poradnia położniczo – ginekologiczna  

6. pracownia fizjoterapii  

7. pracownia diagnostyki laboratoryjnej  

8. poradnia rehabilitacyjna  

9. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w   Hutkach nr 161  

10. gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  

11.gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej  

12. gabinet profilaktyki zdrowotnej i   pomocy przedlekarskiej dla dzieci”  

3)   § 24 ust. 2   pkt. 4   Statutu otrzymuje brzmienie:  

„4). dodatkowe zadania nałożone przez organ założycielski na podstawie ustawy o   działalności leczniczej”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i   Dyrektorowi SP ZOZ GOZ w   Konopiskach.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »