| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2012 r., poz. 391 t.j.), oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299),

Rada Miejska w Krzanowicach

uchwala:

§ 1. Dokonuje się określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/145/2012
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 13 listopada 2012 r.

Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

§ 1. W odniesieniu do środków transportu i pojazdów specjalistycznych służących do realizacji usług objętych zezwoleniem:

1) posiadanie pojazdu asenizacyjnego w ilości min. 1 (jedna) sztuka i o pojemności min. 4 m³ przygotowanego do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz.1617);

2) zapewnienie, by wszystkie posiadane i użytkowane pojazdy były oznakowane w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy odbierającej nieczystości ciekłe;

3) zapewnienie, by wszystkie pojazdy były stale utrzymywane w należytym stanie sanitarnym;

4) zapewnienie, by wszystkie pojazdy posiadały aktualne badania techniczne dopuszczające je do poruszania się po drogach;.

5) zapewnienie, by wszystkie pojazdy posiadały możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości min. 12 m.

§ 2. W odniesieniu do bazy transportowej dla pojazdów specjalistycznych i środków transportu:

1) dysponowanie przez przedsiębiorcę bazą transportową dla posiadanych pojazdów specjalistycznych, która:

a) posiada wydzielone miejsce dla parkowania pojazdów,

b) umożliwia mycie i dezynfekcję pojazdów,

c) jest zabezpieczona przed dostępem dla osób trzecich,

d) posiada wydzielone miejsce do czasowego magazynowania w nim nieczystości ciekłych.

2) Pod pojęciem bazy transportowej należy rozumieć ogrodzony i utwardzony teren posiadający zaplecze socjalne, administracyjne i sanitarne odpowiadające wymogom BHP i ppoż. o ile przedsiębiorca nie posiada własnej bazy transportowej lub specjalistycznych pojazdów technicznych niezbędnych do realizacji usług, jest on zobowiązany do zapewnienia dysponowania nimi na podstawie odrębnie podpisanej umowy z podmiotami je posiadającymi.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »