| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/265/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łaziska Górne

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łaziska Górne, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne.

§ 2.

Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie od 29 kwietnia do 2 sierpnia 2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik do Uchwały Nr XXV/265/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 20 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŁAZISKA GÓRNE


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/265/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 20 listopada 2012 r.

Rada gminy uwzględniając konieczność prawidłowego zapewnienia obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Przy określaniu wzoru deklaracji wzięto pod uwagę wymogi formalne obejmujące objaśnienia sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W uchwale, zgodnie z wolą ustawodawcy wskazano:

1) termin złożenia pierwszej deklaracji,

2) miejsce złożenia deklaracji.

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości wywiązania się z nowych obowiązków prowadzona będzie kampania informacyjna, jak również bieżąca weryfikacja złożonych deklaracji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »