| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/56/2012 Rady Gminy Rędziny

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Rędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art.419 § 2 i 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112 z póżn.zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.113 z późn.zm) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm.),na wniosek Wójta Gminy Rędziny Rada Gminy Rędziny uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Rędziny na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XLV/28/2010 Rady Gminy Rędziny z dnia 19 sierpnia 2010 roku
w sprawie: podziału gminy Rędziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rędziny i w sołectwach.

§ 6. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Rędziny obejmującej lata 2010-2014

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/56/2012
Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »