| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§   1.   W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w   art. 6j ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391) –   od mieszkańca   .  

§   2.   1.   Ustala się stawkę opłaty za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, o   której mowa w   § 1, jeżeli odpady zbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 11,00 zł miesięcznie.  

2.   Ustala się wyższą stawkę opłaty za odbiór oraz zagospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości 18,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane w   sposób selektywny.  

3.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne ustala się stawkę za jeden odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z   pojemnika:  

1)   120 l – 30,00 zł;  

2)   240 l – 50,00 zł;  

3)   1100 l – 180,00 zł;  

5)   5000 l – 800,00 zł;  

6)   7000 l – 1000,00 zł;  

7)   za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne – 30,00 zł.  

4.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się niższą stawkę za jeden odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z   pojemnika:  

1)   120 l – 15,00 zł;  

2)   240 l – 25,00 zł;  

3)   1100 l – 90,00 zł;  

5)   5000 l – 400,00 zł;  

6)   7000 l – 500,00 zł;  

7)   za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne – 15,00 zł.  

5.   W przypadku nieruchomości o   charakterze mieszanym tj. w   części nieruchomość zamieszkała i   w   części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z   ust. 1   lub 2   i ust. 3   lub 4.  

6.   Od właściciela garażu ustala się stawkę za jeden odbiór odpadów komunalnych umieszczonych w   worku o   pojemności 120 l w   wysokości 2   zł.  

§   3.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w   § 2   ust. 1   lub 2.  

2.   Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

3.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o   określonej pojemności oraz stawki określonej w   § 2   ust. 3   lub 4.  

4.   Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

5.   Wzór deklaracji, o   których mowa w   ust. 2   i 4   określa odrębna uchwała.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »