| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§   1.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli   nieruchomości, z   góry bez wezwania, w   łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w   terminach:  

1)   za I   kwartał do 10 marca danego roku;  

2)   za II kwartał do 10 czerwca danego roku;  

3)   za III kwartał do 10 września danego roku;  

4)   za IV kwartał do 10 grudnia danego roku.  

2.   Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała.  

§   2.   1.   Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będą w   kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w   Świętochłowicach.  

2.   Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w   Świętochłowicach zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami upływa w   dniu 10 września 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »