| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, która stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, która stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   W przypadku nieruchomości o   charakterze mieszanym tj. nieruchomości zamieszkałych oraz na której nie zamieszkują mieszkańcy składa się odrębne deklaracje, o   których mowa w   ust. 1   i 2.  

4.   Do deklaracji właściciele nieruchomości obowiązani są dostarczyć:  

1)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - dokument potwierdzający zamieszkanie poza granicami miasta Świętochłowice lub w   innym niż miejsce zameldowania, lokalu na terenie miasta Świętochłowice lub oświadczenie o   zamieszkiwaniu poza granicami miasta Świętochłowice lub w   innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie miasta Świętochłowice;  

2)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - dokument potwierdzający ewentualne zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.  

5.   Właściciel nieruchomości obowiązany jest, na żądanie Prezydenta Miasta, przedstawić dokumenty potwierdzające dane zawarte w   deklaracji:  

1)   umowę najmu;  

2)   umowę dzierżawy;  

3)   rachunek za wodę z   okresu ostatnich 6   miesięcy. Jeśli określona nieruchomość mieści się w   zabudowie wielorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o   średnim półrocznym zużyciu wody.  

§   2.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie Miejskim Miasta Świętochłowice w   terminie:  

1)   dla pierwszej deklaracji do 31 marca 2013 r.;  

2)   14 dni od dnia, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;  

3)   14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w   złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/306/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/306/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/306/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI, WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW, WSPÓŁPOSIADACZY  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kosy

Ekspert, trener, konsultant, wykładowca uniwersytecki. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Doradztwem w zarządzaniu zasobami ludzkimi zajmuje się od ponad 15 lat, realizując różnorodne projekty z zakresu HR. Ma za sobą długoletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach doradczych: Capgemini Ernst & Young, SHL Ireland, Hudson Global Resources, PWC. Zrealizował różnorodne projekty dla wiodących organizacji działających w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (m.in. Accenture, Aer Rianta, AIB, Bank of Ireland, Dairygold, Lafarge, Oriflame, Sulzer, Ulster Bank). Autor artykułów publikowanych w Serwis HR, Personel i Zarządzanie oraz Rzeczpospolitej, a także pozycji naukowych i książkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »