| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/221/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wręczyca Wielka

Na podstawie art. 5 „a", ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy  Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w wypadkach przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym lub innych sprawach ważnych dla Gminy Wręczyca Wielka.

2. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających
z odrębnych przepisów prawa.

§ 2. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. 1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:

1) Rada Gminy Wręczyca Wielka

2) Wójt Gminy

3) na wniosek, grupa co najmniej 90 mieszkańców gminy.

2. Wniosek grupy mieszkańców o przeprowadzeniu konsultacji, składany jest w kancelarii Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4. 1. Wójt Gminy  uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) terytorialny zasięg konsultacji,

3) sposób oraz tryb zgłaszania uwag, opinii i propozycji.

3. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:

1) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych lub zebrań z mieszkańcami,

2) za pośrednictwem stron internetowych Gminy,

3) poprzez badania ankietowe lub sondaże,

4) powołanie zespołów roboczych przedstawicieli mieszkańców i Wójta,

4. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

5. Informację o konsultacjach Wójt Gminy publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, wskazując cel, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia.

§ 5. 1. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę  osób biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.

2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz gminy.

3. Rada Gminy i Wójt rozpatrują uwagi, opinie i propozycje zgłoszone w toku konsultacji i ich wynik podają do publicznej wiadomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »