| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/221/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wręczyca Wielka

Na podstawie art. 5 „a", ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy  Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w wypadkach przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym lub innych sprawach ważnych dla Gminy Wręczyca Wielka.

2. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających
z odrębnych przepisów prawa.

§ 2. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. 1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:

1) Rada Gminy Wręczyca Wielka

2) Wójt Gminy

3) na wniosek, grupa co najmniej 90 mieszkańców gminy.

2. Wniosek grupy mieszkańców o przeprowadzeniu konsultacji, składany jest w kancelarii Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4. 1. Wójt Gminy  uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) terytorialny zasięg konsultacji,

3) sposób oraz tryb zgłaszania uwag, opinii i propozycji.

3. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:

1) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych lub zebrań z mieszkańcami,

2) za pośrednictwem stron internetowych Gminy,

3) poprzez badania ankietowe lub sondaże,

4) powołanie zespołów roboczych przedstawicieli mieszkańców i Wójta,

4. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

5. Informację o konsultacjach Wójt Gminy publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, wskazując cel, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia.

§ 5. 1. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę  osób biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.

2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz gminy.

3. Rada Gminy i Wójt rozpatrują uwagi, opinie i propozycje zgłoszone w toku konsultacji i ich wynik podają do publicznej wiadomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »