| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 26 listopada 2012r.

do Porozumienia zawartego w dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa, a Gminą Olsztyn w sprawie komunikacji miejskiej

na podstawie § 10 ust. 2   porozumienia zawartego w   dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a   Gminą Olsztyn w   sprawie komunikacji miejskiej, wprowadzają aneks o   następującej treści:  

§ 1.  

Zmienia się Załącznik Nr 1   wymieniony w   § 3   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku Nr 1   do niniejszego aneksu.  

§ 2.  

Zmienia się Załącznik Nr 2   wymieniony w   § 5   pkt 1   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku Nr 2   do niniejszego aneksu.  

§ 3.  

Aneks obowiązuje od dnia 1   listopada 2012   r. do dnia 31 grudnia 2012   r.  

§ 4.  

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§ 5.  

Aneks do Porozumienia sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy, trzy dla Miasta.  


§ 6.  

Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowa
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i   Transportu  


Mariusz   Sikora

Wójt Gminy Olsztyn  


Tomasz   Kucharski

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 7
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 26 listopada 2012 r.

do Porozumienia zawartego w   dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa, a   Gminą Olsztyn w   sprawie komunikacji miejskiej  

KOMUNIKACJA MIEJSKA – GMINA OLSZTYN od 1   stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.  

Linia Nr 57  
Trasa:  
Częstochowa (Piłsudskiego – al. NMP – Krakowska – al. Wojska Polskiego – Bugajska) – Olsztyn (Odrzykoń – Żwirki i   Wigury – Piłsudskiego).  

Linia Nr 58  
Trasa:  
Częstochowa (Piłsudskiego – al. NMP – Krakowska – al. Wojska Polskiego – Bugajska) – Olsztyn (Odrzykoń – Storczykowa – Żwirki i   Wigury – pl. Piłsudskiego – Mstowska) – Kusięta – Olsztyn (Storczykowa – Odrzykoń) – Częstochowa (Bugajska – al. Wojska Polskiego – Krakowska – Mielczarskiego – Ogrodowa – Piotrkowska – Piłsudskiego)  

Linia Nr 59  
Trasa:  
Częstochowa (Piłsudskiego – al. NMP – Krakowska – al. Wojska Polskiego – Bugajska) – Olsztyn (Odrzykoń – Storczykowa) – Kusięta – Olsztyn (Mstowska – pl. Piłsudskiego – Żwirki i   Wigury – Storczykowa – Odrzykoń) – Częstochowa (Bugajska – al. Wojska Polskiego – Krakowska – Mielczarskiego – Ogrodowa – Piotrkowska – Piłsudskiego)  

Linia Nr 67  
Trasa:  
Częstochowa (Piłsudskiego – al. NMP / powrót: Mielczarskiego – Ogrodowa – Piotrkowska – Krakowska – al. Wojska Polskiego – Bugajska) – Olsztyn (Odrzykoń – Storczykowa – Żwirki i   Wigury – pl. Piłsudskiego – Mstowska) – Kusięta – Olsztyn (Odrzykoń) – Skrajnica – Olsztyn (Żwirki i   Wigury – pl. Piłsudskiego – Kühna) – Sokole Góry – Biskupice (Olsztyńska – Strażacka)  

2. Obsługa taborowa:  
Przewóz wykonywany 4   autobusami, obsługującymi jednocześnie (na przemian) wszystkie cztery linie; numeracja brygad wg potrzeb przewoźnika. Typ taboru jest oznaczony w   rozkładzie jazdy.  

Typy taboru obsługującego linie nr 57, 58, 59 i   67 – zestawienie zbiorcze  
(ze względu na zastosowane w   rozkładzie jazdy brygad wieloliniowych) w   okresie od dnia 1   stycznia 2012   r. do dnia 31 października 2012   r.:  

1)   Dni robocze szkolne (w okresie: styczeń-czerwiec; wrzesień-październik):  

a)   styczeń-luty – 3   autobusy typu „S” i   1 autobus typu „SN”;  

b)   marzec-październik – 2   autobusy typu „S”; 1   autobus typu „SN”; 1   autobus typu „P”,  

2)   Dni robocze (w okresie: lipiec – sierpień) - 3   autobusy typu „S” i   1 autobus typu „SN”;  

3)   Soboty:  

a)   styczeń-kwiecień i   październik – 2   autobusy typu „S” i   1 autobus typu „SN”;  

b)   maj-wrzesień - 1   autobus typu „S”, 1   autobus typu „P”, 1   autobus typu „SN”,  

4)   Niedziele i   święta  

A) styczeń-kwiecień i   październik – 1   autobus typu „S” i   1 autobus typu „SN”;  

B) maj-wrzesień - 1   autobus typu „SN”, 1   autobus typu „P”.”  

Typy taboru obsługującego linie nr 57, 58, 59 i   67 – zestawienie zbiorcze  
(ze względu na zastosowane w   rozkładzie jazdy brygad wieloliniowych) w   okresie od dnia 1   listopada 2012   r. do dnia 31 grudnia 2012   r.:  

1)   Dni robocze szkolne:  

a)   Listopad: 2   autobusy typu „S”, 1   autobus typu „SN”, 1   autobus typu „P”,  

b)   Grudzień: 3   autobusy typu „S”, 1   autobus typu „SN”,  

2)   Soboty:  

a)   Listopad – Grudzień: 2   autobusy typu „S” i   1 autobus typu „SN”,  

3)   Niedziele i   święta  

a)   Listopad – Grudzień: 1   autobus typu „S”, 1   autobus typu „SN”.  


Użyte oznaczenia:  
P – autobus przegubowy wysokopodłogowy(dł. 18 m)  
S – autobus standardowy wysokopodłogowy (dł. 12 m)  
SN – autobus standardowy niskopodłogowy (dł. 12 m).  


Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 7
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 26 listopada 2012 r.

do Porozumienia zawartego w   dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa, a   Gminą Olsztyn w   sprawie komunikacji miejskiej  

I. KOMUNIKACJA MIEJSKA–GMINA OLSZTYN od 1   stycznia 2012 r. do 31 października 2012 r.  

Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Olsztyn w   okresie od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r.:  

1)   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Olsztyn – 184 241,1. wkm,  

2)   Cena netto za 1   wozokilometr –6,35 zł (słownie: sześć złotych 35/100),  

3)   Planowane w   okresie od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r. przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn –308 333,00 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.,  

4)   Podatek VAT 8% - 68 927,84 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 84/100),  

5)   Koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Olsztyn, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Olsztyn w   okresie od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r. w   wysokości: 930 525,82 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 82/100).  

II. KOMUNIKACJA MIEJSKA – GMINA OLSZTYN od 1   listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Olsztyn w   okresie od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r.:  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów – 36 572,7 wkm.  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,35 zł netto (słownie: sześć złotych 35/100).  

3.   Planowane w   okresie od 01.11.2012 do 31.12.2012 r. przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn – 65 474,60 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 60/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 13 340,96 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych 96/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Olsztyn, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Olsztyn w   okresie od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w   wysokości: 180   103,01 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto trzy złote 01/100)  

III. KOMUNIKACJA MIEJSKA - GMINA OLSZTYN od 1   stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

Koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Olsztyn, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Olsztyn w   okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w   wysokości: 1   110   628,83 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 83/100).  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »