| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 26 listopada 2012r.

do Porozumienia zawartego w dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa, a Gminą Olsztyn w sprawie komunikacji miejskiej

na podstawie § 10 ust. 2   porozumienia zawartego w   dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a   Gminą Olsztyn w   sprawie komunikacji miejskiej, wprowadzają aneks o   następującej treści:  

§ 1.  

Zmienia się Załącznik Nr 1   wymieniony w   § 3   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku Nr 1   do niniejszego aneksu.  

§ 2.  

Zmienia się Załącznik Nr 2   wymieniony w   § 5   pkt 1   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku Nr 2   do niniejszego aneksu.  

§ 3.  

Aneks obowiązuje od dnia 1   listopada 2012   r. do dnia 31 grudnia 2012   r.  

§ 4.  

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§ 5.  

Aneks do Porozumienia sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy, trzy dla Miasta.  


§ 6.  

Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowa
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i   Transportu  


Mariusz   Sikora

Wójt Gminy Olsztyn  


Tomasz   Kucharski

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 7
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 26 listopada 2012 r.

do Porozumienia zawartego w   dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa, a   Gminą Olsztyn w   sprawie komunikacji miejskiej  

KOMUNIKACJA MIEJSKA – GMINA OLSZTYN od 1   stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.  

Linia Nr 57  
Trasa:  
Częstochowa (Piłsudskiego – al. NMP – Krakowska – al. Wojska Polskiego – Bugajska) – Olsztyn (Odrzykoń – Żwirki i   Wigury – Piłsudskiego).  

Linia Nr 58  
Trasa:  
Częstochowa (Piłsudskiego – al. NMP – Krakowska – al. Wojska Polskiego – Bugajska) – Olsztyn (Odrzykoń – Storczykowa – Żwirki i   Wigury – pl. Piłsudskiego – Mstowska) – Kusięta – Olsztyn (Storczykowa – Odrzykoń) – Częstochowa (Bugajska – al. Wojska Polskiego – Krakowska – Mielczarskiego – Ogrodowa – Piotrkowska – Piłsudskiego)  

Linia Nr 59  
Trasa:  
Częstochowa (Piłsudskiego – al. NMP – Krakowska – al. Wojska Polskiego – Bugajska) – Olsztyn (Odrzykoń – Storczykowa) – Kusięta – Olsztyn (Mstowska – pl. Piłsudskiego – Żwirki i   Wigury – Storczykowa – Odrzykoń) – Częstochowa (Bugajska – al. Wojska Polskiego – Krakowska – Mielczarskiego – Ogrodowa – Piotrkowska – Piłsudskiego)  

Linia Nr 67  
Trasa:  
Częstochowa (Piłsudskiego – al. NMP / powrót: Mielczarskiego – Ogrodowa – Piotrkowska – Krakowska – al. Wojska Polskiego – Bugajska) – Olsztyn (Odrzykoń – Storczykowa – Żwirki i   Wigury – pl. Piłsudskiego – Mstowska) – Kusięta – Olsztyn (Odrzykoń) – Skrajnica – Olsztyn (Żwirki i   Wigury – pl. Piłsudskiego – Kühna) – Sokole Góry – Biskupice (Olsztyńska – Strażacka)  

2. Obsługa taborowa:  
Przewóz wykonywany 4   autobusami, obsługującymi jednocześnie (na przemian) wszystkie cztery linie; numeracja brygad wg potrzeb przewoźnika. Typ taboru jest oznaczony w   rozkładzie jazdy.  

Typy taboru obsługującego linie nr 57, 58, 59 i   67 – zestawienie zbiorcze  
(ze względu na zastosowane w   rozkładzie jazdy brygad wieloliniowych) w   okresie od dnia 1   stycznia 2012   r. do dnia 31 października 2012   r.:  

1)   Dni robocze szkolne (w okresie: styczeń-czerwiec; wrzesień-październik):  

a)   styczeń-luty – 3   autobusy typu „S” i   1 autobus typu „SN”;  

b)   marzec-październik – 2   autobusy typu „S”; 1   autobus typu „SN”; 1   autobus typu „P”,  

2)   Dni robocze (w okresie: lipiec – sierpień) - 3   autobusy typu „S” i   1 autobus typu „SN”;  

3)   Soboty:  

a)   styczeń-kwiecień i   październik – 2   autobusy typu „S” i   1 autobus typu „SN”;  

b)   maj-wrzesień - 1   autobus typu „S”, 1   autobus typu „P”, 1   autobus typu „SN”,  

4)   Niedziele i   święta  

A) styczeń-kwiecień i   październik – 1   autobus typu „S” i   1 autobus typu „SN”;  

B) maj-wrzesień - 1   autobus typu „SN”, 1   autobus typu „P”.”  

Typy taboru obsługującego linie nr 57, 58, 59 i   67 – zestawienie zbiorcze  
(ze względu na zastosowane w   rozkładzie jazdy brygad wieloliniowych) w   okresie od dnia 1   listopada 2012   r. do dnia 31 grudnia 2012   r.:  

1)   Dni robocze szkolne:  

a)   Listopad: 2   autobusy typu „S”, 1   autobus typu „SN”, 1   autobus typu „P”,  

b)   Grudzień: 3   autobusy typu „S”, 1   autobus typu „SN”,  

2)   Soboty:  

a)   Listopad – Grudzień: 2   autobusy typu „S” i   1 autobus typu „SN”,  

3)   Niedziele i   święta  

a)   Listopad – Grudzień: 1   autobus typu „S”, 1   autobus typu „SN”.  


Użyte oznaczenia:  
P – autobus przegubowy wysokopodłogowy(dł. 18 m)  
S – autobus standardowy wysokopodłogowy (dł. 12 m)  
SN – autobus standardowy niskopodłogowy (dł. 12 m).  


Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 7
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 26 listopada 2012 r.

do Porozumienia zawartego w   dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa, a   Gminą Olsztyn w   sprawie komunikacji miejskiej  

I. KOMUNIKACJA MIEJSKA–GMINA OLSZTYN od 1   stycznia 2012 r. do 31 października 2012 r.  

Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Olsztyn w   okresie od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r.:  

1)   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Olsztyn – 184 241,1. wkm,  

2)   Cena netto za 1   wozokilometr –6,35 zł (słownie: sześć złotych 35/100),  

3)   Planowane w   okresie od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r. przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn –308 333,00 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.,  

4)   Podatek VAT 8% - 68 927,84 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 84/100),  

5)   Koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Olsztyn, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Olsztyn w   okresie od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r. w   wysokości: 930 525,82 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 82/100).  

II. KOMUNIKACJA MIEJSKA – GMINA OLSZTYN od 1   listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Olsztyn w   okresie od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r.:  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów – 36 572,7 wkm.  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,35 zł netto (słownie: sześć złotych 35/100).  

3.   Planowane w   okresie od 01.11.2012 do 31.12.2012 r. przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn – 65 474,60 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 60/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 13 340,96 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych 96/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Olsztyn, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Olsztyn w   okresie od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w   wysokości: 180   103,01 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto trzy złote 01/100)  

III. KOMUNIKACJA MIEJSKA - GMINA OLSZTYN od 1   stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

Koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Olsztyn, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Olsztyn w   okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w   wysokości: 1   110   628,83 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 83/100).  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »