| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/229/2012 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art.40 ust.1 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1592, z   póżn. zm.) oraz art.130a ust.6 ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o   ruchu drogowym (Dz.U. z   2012 r, poz.1137 ze zmianami) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 07.08.2012 r. (M.P. z   2012 r. poz.579).  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i   przechowywanie pojazdu usuniętego z   drogi:  

1) rower lub motorower:a) za usunięcie - 110 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 17 zł,  

2) motocykl:  

a) za usunięcie - 218 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 24 zł,  

3) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:  

a) za usunięcie - 478 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 37 zł,  

4) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:  

a) za usunięcie - 597 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 49 zł,  

5) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:  

a) za usunięcie - 846 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 71zł,  

6) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:  

a) za usunięcie - 1   247 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 132 zł,  

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:  

a) za usunięcie - 1   518 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 196 zł.  

§ 2.  

Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w   razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:  

1) rower lub motorower - 55 zł;  

2) motocykl - 109 zł.,  

3) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -239 zł.,  

4) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 299 zł.,  

5) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 423 zł.,  

6) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 624 zł.,  

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 759 zł.  

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XII/116/2011 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 28.11.2011r. w   sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i   przechowywanie pojazdu usuniętego z   drogi oraz wysokości kosztów powstałych w   razie odstąpienia od usunięciapojazdu.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Żywcu.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »