| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/229/2012 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art.40 ust.1 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1592, z   póżn. zm.) oraz art.130a ust.6 ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o   ruchu drogowym (Dz.U. z   2012 r, poz.1137 ze zmianami) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 07.08.2012 r. (M.P. z   2012 r. poz.579).  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i   przechowywanie pojazdu usuniętego z   drogi:  

1) rower lub motorower:a) za usunięcie - 110 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 17 zł,  

2) motocykl:  

a) za usunięcie - 218 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 24 zł,  

3) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:  

a) za usunięcie - 478 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 37 zł,  

4) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:  

a) za usunięcie - 597 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 49 zł,  

5) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:  

a) za usunięcie - 846 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 71zł,  

6) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:  

a) za usunięcie - 1   247 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 132 zł,  

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:  

a) za usunięcie - 1   518 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 196 zł.  

§ 2.  

Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w   razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:  

1) rower lub motorower - 55 zł;  

2) motocykl - 109 zł.,  

3) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -239 zł.,  

4) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 299 zł.,  

5) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 423 zł.,  

6) pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 624 zł.,  

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 759 zł.  

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XII/116/2011 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 28.11.2011r. w   sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i   przechowywanie pojazdu usuniętego z   drogi oraz wysokości kosztów powstałych w   razie odstąpienia od usunięciapojazdu.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Żywcu.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »