| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Gminy Bestwina

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLIV/310/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji,

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

1. Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się kwartalnie za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, bez wezwania, w terminach:

1) za I kwartał do 31 stycznia danego roku,

2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,

3) za III kwartał do 31 lipca danego roku,

4) za IV kwartał do 31 października danego roku.

2. Termin uiszczenia pierwszej, kwartalnie zsumowanej opłaty ustala się do dnia 31 lipca 2013 roku.

§ 2.

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać mogą gotówką w kasie Urzędu Gminy Bestwina lub na rachunek bankowy Gminy.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »