| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII474/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art.42 ust.4 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i   Onkologii w   Chorzowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z   dnia 24 listopada 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 12 w   pkt 1   wykreśla się lit. e,  

2)   w § 12 w   pkt 2   dodaje się lit. e i   f w   brzmieniu:  

e)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego, .

f)   regulaminu organizacyjnego. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kozak

Redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »