| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/493/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 20 grudnia 2012r.

o zmianie uchwały Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.6k ust.1   pkt 1, w   związku z   art.6j ust.1, art.6c ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz.391 z   późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2   pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

W uchwale Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z   dnia 25 października 2012 r. w   sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W § 1   ust.1   otrzymuje brzmienie: "§ 1.1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Chorzów, w   wysokości 15,50 zł miesięcznie/osobę."  

2.   W § 1   ust. 2   otrzymuje brzmienie : "§ 1.2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Chorzów, jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 11,00 zł miesięcznie/osobę."  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r. lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »