| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/435/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm), art.12 pkt 10a i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym ( t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz 1536, z późn.zm.)- na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Rozdz. II załącznika do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców Dąbrowy Górniczej (Dz.U. Woj. Śl. Nr 99, poz 1600, z późn.zm.) polegające na:

1. skreśleniu brzmienia pkt 1 i nadaniu mu nowego brzmienia:

,,1) Stypendium przyznawane jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałym na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie będący absolwentami:

a) klas IV – VI szkół podstawowych,

b) klas I-III gimnazjów,

c) klas I -II zasadniczych szkół zawodowych,

d) klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą , z zastrzeżeniem pkt 2".

2. skreśleniu brzmienia pkt 2 i nadaniu mu nowego brzmienia:

,,2) Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą mogą ubiegać się o przyznanie stypendium pod warunkiem podjęcia studiów wyższych, o których mowa w Rozdziale III pkt 1".

3. skreśleniu brzmienia pkt 8 ppkt c i nadaniu mu nowego brzmienia:

,, c) zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na I semestr studiów, o których mowa w Rozdziale III pkt 1 - w przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą."

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »