| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/440/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. z późn. zm.) oraz art. 6k i 6j ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w niniejszej uchwale.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 15,00 zł.

§ 4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł.

§ 5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w wysokości:

1. pojemnik lub worek o pojemności 0,12m3- 42,18 zł,

2. pojemnik o pojemności 0,24m3- 55,86 zł,

3. pojemnik o pojemności 1,1m3- 147,60 zł,

4. pojemnik o pojemności 3 m3- 888,55 zł,

5. pojemnik o pojemności 4 m3- 959,11 zł,

6. pojemnik o pojemności 5 m3- 1.032,76 zł,

7. pojemnik o pojemności 7 m3- 1.240,79 zł.

§ 6. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1. pojemnik lub worek o pojemności 0,12m3- 24,10 zł,

2. pojemnik o pojemności 0,24m3- 31,92 zł,

3. pojemnik o pojemności 1,1m3- 84,34 zł,

4. pojemnik o pojemności 3 m3- 507,74 zł,

5. pojemnik o pojemności 4 m3- 548,06 zł,

6. pojemnik o pojemności 5 m3- 590,15 zł,

7. pojemnik o pojemności 7 m3- 709,02 zł.

§ 7. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 3 lub 4.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn ilości odebranych pojemników lub worków o określonej pojemności oraz stawki opłaty określonej w § 5 lub 6.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 3 lub 4 i § 5 lub 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »