| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/80/2012 Rady Gminy Hażlach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 6 lit.r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Hażlach

postanawia

§ 1.

Określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

1. Uiszczana co miesiąc przez właściciela nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbieranie wytworzonych w gospodarstwach domowych następujących rodzajów odpadów:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) zużyte opony,

9) odpady ulegające biodegradacji,

10) odpady zmieszane i pozostałości z segregacji odpadów,

11) przeterminowane leki i chemikalia,

12) zużyte baterie i akumulatory,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe

2. Od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów wymienionych w ust. 1.

3. Zebrane odpady komunalne określone w ust.1 pkt 1-10, odbierane będą z nieruchomości zgodnie z harmonogramem wywozu doręczanym właścicielom nieruchomości i dostępnym na stronie internetowej Gminy www.hazlach.pl.

4. Właściciele nieruchomości otrzymają pierwszy komplet niezbędnych do segregacji worków, a następne otrzymywać będą w ilości uzależnionej od oddanych.

5. Niezależnie od terminów podanych w harmonogramie właściciele nieruchomości mogą dostarczać odpady określone w ust. 1, wytworzone w gospodarstwach domowych, we własnym zakresie i na własny koszt, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym będą odbierane bezpłatnie od mieszkańców Gminy.

6. Informacja o lokalizacji i godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy oraz w „Wiadomościach Gminy Hażlach”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCA                                            RADY GMINY


Grażyna Krehut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »