| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/171/12 Rady Gminy Łękawica

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 6k ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi.  

Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   oparciu o   liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  

2.   Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

1)   stawkę podstawową w   wysokości 14,00 zł, w   przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone w   sposób selektywny,  

2)   obniżoną stawkę opłaty w   wysokości 6,00 zł, w   przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i   odbierane w   sposób selektywny.  

§   2.   1.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:  

1)   stawka za pojemnik odpadów komunalnych zmieszanych:  

a)   o pojemności 40 l. – w   wysokości 5,00 zł.  

b)   o pojemności 110 l. – w   wysokości 13,00 zł.  

c)   o pojemności 120 l. – w   wysokości 14,00 zł.  

d)   o pojemności 240 l. – w   wysokości 28,00 zł.  

e)   o pojemności 1,5 m3 - w   wysokości 160,00 zł.  

f)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 300,00 zł.  

g)   o pojemności 7   m3 - w   wysokości 400,00 zł.  

2)   stawka niższa za pojemnik odpadów komunalnych zebranych selektywnie:  

a)   o pojemności 60 l. – w   wysokości 3,00 zł.  

b)   o pojemności 80 l. – w   wysokości 3,00 zł.  

c)   o pojemności 110 l. – w   wysokości 3,00 zł.  

d)   o pojemności 120 l. – w   wysokości 3,00 zł.  

e)   o pojemności 240 l. – w   wysokości 6,00 zł.  

f)   o pojemności 1,5 m3 - w   wysokości 60,00 zł.  

g)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 120,00 zł.  

h)   o pojemności 7   m3 - w   wysokości 160,00 zł.  

3)   stawka za pojemnik - bioodpady:  

a)   o pojemności 80 l. – w   wysokości 7,00 zł.  

b)   o pojemności 110 l. – w   wysokości 9,00 zł.  

c)   o pojemności 120 l. – w   wysokości 10,00 zł.  

d)   o pojemności 240 l. – w   wysokości 20,00 zł.  

e)   o pojemności 1,5 m3 - w   wysokości 70,00 zł.  

f)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 230,00 zł.  

g)   o pojemności 7   m3 - w   wysokości 320,00 zł.  

4)   stawka za pojemnik – żużel, popiół:  

a)   o pojemności 110 l. – w   wysokości 7,00 zł.  

b)   o pojemności 120 l. – w   wysokości 8,00 zł.  

c)   o pojemności 240 l. – w   wysokości 15,00 zł.  

d)   o pojemności 1,5 m3 - w   wysokości 90,00 zł.  

e)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 280,00 zł.  

f)   o pojemności 7   m3 - w   wysokości 350,00 zł.  

§   3.   W przypadku nieruchomości o   charakterze mieszanym tj. w   części nieruchomości zamieszkałych i   w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z   § 1   ust. 2   pkt 1   lub 2   i § 2   ust 1   pkt 1   lub 1,2,3,4.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica  


Bronisław   Stachura

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »