| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/173/12 Rady Gminy Łękawica

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi.  

Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łękawica w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Wójta Gminy Łękawica w   Urzędzie Gminy Łękawica, w   terminie:  

1)   do 31 marca 2013 r. pierwszą deklarację;  

2)   14 dni od dnia, o   którym w   art. 6m ust 1   i 2   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica  


Bronisław   Stachura

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/173/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do Uchwały Nr XXV/173/12  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »