| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/208/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym  
( t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonać zmian w   planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 1   załączonej do Uchwały.  

Plan dochodów po zmianach wynosi: 19 052 950,31 zł, w   tym:  

-   dochody bieżące: 17 491 094,08 zł  

-   dochody majątkowe: 1   561 856,23 zł  

§   2.   Dokonać zmian w   planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 2   załączonej do Uchwały.  

Plan wydatków po zmianach wynosi: 20 532 970,60 zł, w   tym:  

-   wydatki bieżące: 17 872 964,31 zł  

-   wydatki majątkowe: 2   660 006,29 zł  

§   3.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 28 grudnia 2011r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, w   następujący sposób:  

§3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 1   480 020,29 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- obligacje komunalne, w   wysokości 459 578,00 zł  

- wolne środki w   wysokości 1   020 442,29zł  

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w   wysokości 3   020 442,29zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 1   540 422,00 zł na 2012 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały”  

§4 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1. Pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1   200 000,00zł  

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w   wysokości 1   480 020,29zł  

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

w kwocie 1   540 422,00zł”  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/208/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/208/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/208/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »