| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/218/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym  
( t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonać zmian w   planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w   sposób określony w   Tabeli  

Nr 1   załączonej do Uchwały.  

Plan dochodów po zmianach wynosi: 19 069 736,31 zł, w   tym:  

-   dochody bieżące: 17 507 880,08 zł  

-   dochody majątkowe: 1   561 856,23 zł  

§   2.   Dokonać zmian w   planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w   sposób określony w   Tabeli  

Nr 2   załączonej do Uchwały.  

Plan wydatków po zmianach wynosi: 20 247 970,60 zł, w   tym:  

-   wydatki bieżące: 17 872 964,31 zł  

-   wydatki majątkowe: 2   375 006,29 zł  

§   3.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 28 grudnia 2011r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, w   następujący sposób:  

§3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 1   178 234,29 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- obligacje komunalne, w   wysokości 459 578,00 zł  

- wolne środki w   wysokości 718 656,29zł  

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w   wysokości 2   718 656,29zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 1   540 422,00 zł na 2012 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały”  

§4 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1. Pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1   200 000,00zł  

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w   wysokości 1   178 234,29zł  

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

w kwocie 1   540 422,00zł”  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

tab Nr 1dochody  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/218/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2   do uchwały wydatki -218  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/218/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »