| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości bez wezwania uiszczają miesięcznie, do 20 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 20 lipca 2013 roku.

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta w Myszkowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Treść uchwały podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszkowa, udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Myszkowa oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Bugaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »