| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 108/XXXII/2012 Rady Gminy Opatów

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Opatów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 zpóźn.zm.) i art. 10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U.z 2011r. Nr 118, poz. 687 z póź.zm.)

Rada Gminy Opatów uchwala :

§ 1. 1. W przypadkach, gdy obowiązek pochowania zwłok spoczywa na Gminie Opatów, zadania związane ze sprawieniem pogrzebu oraz zwrotem kosztów jego sprawienia realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie, zwany dalej „Ośrodkiem”.

2. Sprawienie pogrzebu następuje po rozpoznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego Ośrodka, na podstawie aktu zgonu wystawionego przez właściwy urząd stanu cywilnego.

§ 2. 1. Ośrodek ustala czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, źródła środków finansowych z których zostaną pokryte koszty pogrzebu, oraz, jeżeli jest to możliwe:

1) ustala wyznanie zmarłego,

2) uwzględnia ostatnią wolę zmarłego,

3) powiadamia o pogrzebie osoby zainteresowane.

2. Pogrzeb powinien być sprawiony zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeżeli jest znane.

3. W sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego, pogrzeb sprawiany jest z uwzględnieniem przepisów prawa i zwyczajów miejscowych.

§ 3. 1. Pogrzeb sprawiony jest na cmentarzach znajdujących się na terenie gminy Opatów.

2. Sprawienie pogrzebu na innym cmentarzu, niż te wymienione w ust. 1 może być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od kosztów pogrzebu sprawionego na cmentarzach położonych na terenie gminy Opatów.

§ 4. Sprawienie pogrzebu obejmuje następujące czynności z tym związane, w szczególności:

1) przygotowanie ciała do pochówku,

2) zakup niezbędnego ubrania dla zmarłego,

3) zakup trumny, symboli religijnych i tabliczki nagrobkowej,

4) przewóz zwłok,

5) opłatę za przechowywanie zwłok,

6) obsługę ceremonii pogrzebowej,

7) przygotowanie grobu,

8) inne czynności wynikajace ze sprawienia pogrzebu.

§ 5. 1. Ośrodek dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu na podstawie wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub rachunków / faktur wystawionych przez firmę, której pochówek został zlecony.

2. Wydatki poniesione na sprawienie pogrzebu przez Gminę Opatów, co do których nie ma możliwości zwrotu, pokrywa się ze środków przeznaczonych na zadania własne pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, pozostające w dyspozycji Ośrodka.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »