| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/335/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekary Śląskie, w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku niezłożenia deklaracji, o której mowa w ust 1. albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, właściciele nieruchomości, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. na podstawie art.6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

2. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uiszczają za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Opłatę należy uiszczać:

1) przelewem na rachunek bankowy,

2) w kasie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

4. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gluźniewicz

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie księgowości spółek

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »