| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/335/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekary Śląskie, w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku niezłożenia deklaracji, o której mowa w ust 1. albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, właściciele nieruchomości, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. na podstawie art.6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

2. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uiszczają za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Opłatę należy uiszczać:

1) przelewem na rachunek bankowy,

2) w kasie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

4. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »