| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 192/XXII/12 Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Poczesnej nr 161/XXV/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Poczesnej

uchwala:

§ 1. Zmienia się §2 ust. 2 i 3 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna przyjętego uchwałą Rady Gminy nr 161/XXV/05/ z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 72, poz. 1935 z późn. zm.), które otrzymują brzmienie:

2. Ustala się grupy dochodowe:

1) grupa I – dochody miesięczne na członka rodziny do 290,00 zł

2) grupa II – dochody na członka rodziny powyżej 290,00 zł do 456,00 zł

3. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej:

1) grupa I stypendium w wysokości 90,00 zł

2) grupa II stypendium w wysokości 85,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Foryś Wojciechowski Spółka komandytowa

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »