| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty, wskazanej w § 2 uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w wysokości 14,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,00 zł miesięcznie.

§ 3. 1. Ustala się stawkę za pojemnik na odpady komunalne:

1) 0,12 m3- 26,82 zł

2) 0,24 m3- 49,26 zł

3) 1,1 m3- 104,25 zł

4) 3 m3- 401,31 zł

5) 5 m3- 524,55 zł

6) 7 m3- 667,37 zł

7) za worek na odpady komunalne 0,12 m3- 23,10 zł

2. Jeżeli odpady komunalne na danej nieruchomości są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to ustala się niższą stawkę za pojemnik na odpady komunalne o pojemności:

1) 0,12 m3- 17,88 zł

2) 0,24 m3- 32,84 zł

3) 1,1 m3- 69,50 zł

4) 3 m3- 267,54 zł

5) 5 m3- 349,70 zł

6) 7 m3- 444,91 zł

7) za worek na odpady komunalne 0,12 m3- 15,40 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »