| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Burmistrza Miasta, uchwala się,  co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie co kwartał, w łącznej wysokości stanowiącej sumę opłat za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) do 15 lutego danego roku, za okres od 1 stycznia do 31 marca,

2) do 15 maja danego roku, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca,

3) do 15 sierpnia danego roku, za okres od 1 lipca do 30 września,

4) do 15 listopada danego roku, za okres od 1 października do 31 grudnia.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 sierpnia 2013r.

§ 2. Opłata będzie uiszczana gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Pyskowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »