| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Burmistrza Miasta, uchwala się,  co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie co kwartał, w łącznej wysokości stanowiącej sumę opłat za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) do 15 lutego danego roku, za okres od 1 stycznia do 31 marca,

2) do 15 maja danego roku, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca,

3) do 15 sierpnia danego roku, za okres od 1 lipca do 30 września,

4) do 15 listopada danego roku, za okres od 1 października do 31 grudnia.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 sierpnia 2013r.

§ 2. Opłata będzie uiszczana gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Pyskowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »