| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.241.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 2   ust. 1, art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r., Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Ruda Śląska  
uchwala:  

§   1.   1.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w   dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych w   terminach:  

1)   za styczeń i   luty do 28 lutego danego roku,  

2)   za marzec i   kwiecień do 30 kwietnia danego roku,  

3)   za maj i   czerwiec do 30 czerwca danego roku,  

4)   za lipiec i   sierpień do 31 sierpnia danego roku,  

5)   za wrzesień i   październik do 31 października danego roku,  

6)   za listopad i   grudzień do 31 grudnia danego roku.  

2.   Termin wniesienia opłaty, o   której mowa w   ust. 1   po raz pierwszy upływa w   dniu 31 sierpnia 2013 r. i   obejmuje opłatę za lipiec i   sierpień  2013 r.  

3.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania.  

4.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

5.   Opłatę można uiszczać w   kasie Urzędu Miasta, przekazem lub przelewem na rachunek bankowy.  

6.   Numer rachunku bankowego dla opłaty zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »