| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.241.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 2   ust. 1, art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r., Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Ruda Śląska  
uchwala:  

§   1.   1.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w   dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych w   terminach:  

1)   za styczeń i   luty do 28 lutego danego roku,  

2)   za marzec i   kwiecień do 30 kwietnia danego roku,  

3)   za maj i   czerwiec do 30 czerwca danego roku,  

4)   za lipiec i   sierpień do 31 sierpnia danego roku,  

5)   za wrzesień i   październik do 31 października danego roku,  

6)   za listopad i   grudzień do 31 grudnia danego roku.  

2.   Termin wniesienia opłaty, o   której mowa w   ust. 1   po raz pierwszy upływa w   dniu 31 sierpnia 2013 r. i   obejmuje opłatę za lipiec i   sierpień  2013 r.  

3.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania.  

4.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

5.   Opłatę można uiszczać w   kasie Urzędu Miasta, przekazem lub przelewem na rachunek bankowy.  

6.   Numer rachunku bankowego dla opłaty zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Paszek

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »