| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/295/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz   art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391),po przeprowadzeniu konsultacji  
z mieszkańcami   oraz organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia  
24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości i   stawki opłaty ustalonej w   niniejszej uchwale.  

§   2.  

1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości o   których mowa w   § 1   w wysokości   15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości o   których mowa w   § 1   w   wysokości 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§   3.  

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne - podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych rodzajów pojemników i   stawki za pojemnik w   wysokości ustalonej w   niniejszej uchwale.  

§   4.  

1.   Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości, o   których mowa w   § 3:  

a)   o pojemności 110 l - w   wysokości 15 zł  

b)   o pojemności 240 l - w   wysokości 33 zł  

c)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 75 zł  

d)   o pojemności 4   m 3 -w wysokości 300 zł  

e)   o pojemności 7   m 3- w wysokości 525 zł  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik dla nieruchomości, o   których mowa w   § 3   jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 110 l - w   wysokości 10 zł  

b)   o pojemności 240 l - w   wysokości 22 zł  

c)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 50 zł  

d)   o pojemności 4   m 3 -w wysokości 200 zł  

e)   o pojemności 7   m 3- w wysokości 350 zł  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »