| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/295/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz   art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391),po przeprowadzeniu konsultacji  
z mieszkańcami   oraz organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia  
24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości i   stawki opłaty ustalonej w   niniejszej uchwale.  

§   2.  

1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości o   których mowa w   § 1   w wysokości   15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości o   których mowa w   § 1   w   wysokości 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§   3.  

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne - podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych rodzajów pojemników i   stawki za pojemnik w   wysokości ustalonej w   niniejszej uchwale.  

§   4.  

1.   Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości, o   których mowa w   § 3:  

a)   o pojemności 110 l - w   wysokości 15 zł  

b)   o pojemności 240 l - w   wysokości 33 zł  

c)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 75 zł  

d)   o pojemności 4   m 3 -w wysokości 300 zł  

e)   o pojemności 7   m 3- w wysokości 525 zł  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik dla nieruchomości, o   których mowa w   § 3   jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 110 l - w   wysokości 10 zł  

b)   o pojemności 240 l - w   wysokości 22 zł  

c)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 50 zł  

d)   o pojemności 4   m 3 -w wysokości 200 zł  

e)   o pojemności 7   m 3- w wysokości 350 zł  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »