| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/296/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j. t. Dz. U. z   2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji  
z mieszkańcami   oraz organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia  
24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z   góry bez wezwania, w   łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w   terminach:  

1)   za I   kwartał – do 15 lutego danego roku,  

2)   za II kwartał – do 15 maja danego roku,  

3)   za III kwartał – do 15 sierpnia danego roku,  

4)   za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1, upływa w   dniu 15 sierpnia 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  

§   2.  

Opłatę uiszcza się gotówką w   kasie Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Miasta Ustroń.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »