| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/322/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wisła

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) pierwsza opłata za okres 1 miesiąca będzie wniesiona do 15 lipca 2013 roku;

b) kolejne opłaty będą wnoszone każdorazowo za okres 2 miesięcy bez wezwania w terminie do dnia 7 lutego, 7 kwietnia, 7 czerwca, 7 sierpnia, 7 października, 7 grudnia - począwszy od 7 sierpnia 2013 roku.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Gminy Wisła lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego przy Placu Hoffa 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miasta ma obowiązek określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się od osób zamieszkujących na nieruchomościach. Właściciele  nieruchomości niezamieszkałych,  na których wytwarzane są odpady komunalne będą zawierać indywidualne  umowy na odbiór  odpadów z firmą odbierającą odpady komunalne.

Uchwała przewiduje, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co 2 miesiące do 7 dnia miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października, grudnia. Tryb ten został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu Gminy Wisła.

Dwumiesięczna częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest odpowiednia, gdyż opłaty będą wnoszone z góry za dwa miesiące i gmina będzie bezproblemowo rozliczać się za wykonanie usługi z firmą odbierającą odpady.

Kwota opłaty płacona co 2 miesiące nie będzie się pokrywać z opłatą za podatek od nieruchomości (płacony co kwartał), a tym samym nie będzie nadto obciążać mieszkańców.

Opłaty wnoszone co 2 miesiące stanowią optymalną częstotliwość uwzględniając interesy wszystkich stron - mieszkańców, firmy odbierającej odpady oraz gminy.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »