| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 144/XIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę               63 728,67 zł

do ogólnej kwoty dochodów               30 984 926,67 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               63 728,67 zł

a) dotacje celowe w ramach pogramów finansowanych z udziałem środków europejskich               343 914,00 zł

b) wpływy z różnych dochodów               9 557,17 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t               (-)289 742,50 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę               (-) 1 299 630,33 zł

do ogólnej kwoty wydatków               35 746 194,67 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               63 728,67 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych               (-) 296 435,33zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               (-) 296 435,33 zł

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich               360 164,00 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 1 363 359,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne               (-) 1 363 359,00 zł.

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 rok

1/ zmniejszyć przychody o kwotę               (-) 1 363 359,00

do ogólnej kwoty przychodów               8 572 064,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy na rok 2012 wynosi 4 761 268,00 zł, którego źródłem sfinansowania są:

a) zaciągnięte pożyczki w kwocie               400 000,00 zł

b) zaciągnięte kredyty w kwocie               3 679 000,00 zł

c) pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE               682 268,00 zł.

§ 7.

Po dokonaniu zmian w budżecie limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynoszą 4 761 268,00 zł.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/XIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 21 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/XIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 21 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 144/XIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 21 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania Inwestycyjne w 2012 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 144/XIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 21 lutego 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania planu przychodów w budżecie gminy Woźniki na 2012 rok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »