| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 144/XIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę               63 728,67 zł

do ogólnej kwoty dochodów               30 984 926,67 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               63 728,67 zł

a) dotacje celowe w ramach pogramów finansowanych z udziałem środków europejskich               343 914,00 zł

b) wpływy z różnych dochodów               9 557,17 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t               (-)289 742,50 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę               (-) 1 299 630,33 zł

do ogólnej kwoty wydatków               35 746 194,67 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               63 728,67 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych               (-) 296 435,33zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               (-) 296 435,33 zł

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich               360 164,00 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 1 363 359,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne               (-) 1 363 359,00 zł.

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 rok

1/ zmniejszyć przychody o kwotę               (-) 1 363 359,00

do ogólnej kwoty przychodów               8 572 064,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy na rok 2012 wynosi 4 761 268,00 zł, którego źródłem sfinansowania są:

a) zaciągnięte pożyczki w kwocie               400 000,00 zł

b) zaciągnięte kredyty w kwocie               3 679 000,00 zł

c) pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE               682 268,00 zł.

§ 7.

Po dokonaniu zmian w budżecie limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynoszą 4 761 268,00 zł.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/XIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 21 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/XIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 21 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 144/XIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 21 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania Inwestycyjne w 2012 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 144/XIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 21 lutego 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania planu przychodów w budżecie gminy Woźniki na 2012 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »