| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 153/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę               (-) 202 743,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów               30 782 540,17 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               57 355,00 zł z tego:

a) dotacje otrzymane z państowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sktora finansów publicznych               25 000,00 zł

b) wpływy z różnych dochodów i opłat, odsetki               32 355,00 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 260 098,00 zł z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin               (-) 574 999,00 zł

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstwie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego               304 901,00 zł

c) sprzedaż mienia gminnego               110 000,00 zł

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich               (-) 100 000,00 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę               (-) 220 023,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków               35 526 528,17 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               105 200,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych               51 200,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane               46 700,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               4 500,00 zł

- dotacje na zadania bieżące               54 000,00 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 325 223,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne               (-) 325 223,00 zł.

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2012 na kwotę 17 280,00 zł.

§ 7. Dokonać zmian w planie rozchodów gminy na 2012 rok

1/ zwiększyć rozchody o kwotę               17 280,00 zł

- do ogólnej kwoty rozchodów               3 828 076,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy na rok 2012 wynosi 4 761 268,00 zł, którego źródłem sfinansowania są:

a) zaciągnięte pożyczki w kwocie               700 000,00 zł.

b) zaciągnięte kredyty w kwocie               3 379 000,00 zł.

c) pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE               682 268,00 zł.

§ 9. Po dokonaniu zmian w budżecie limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynoszą 4 761 268,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Woźnik do udzielenia w roku budżetowym 2012 pożyczek do łącznej kwoty okreśonej w § 6.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153/XIV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 153/XIV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 153/XIV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania Inwestycyjne w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 153/XIV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiana planu dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 153/XIV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zamiana planu rozchodów w budżecie Gminy Woźniki na 2012 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Arletta Bolesta

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »