| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 192/XVI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę               (-) 616 920,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów               30 556 032,18 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               (-) 837 370,00 zł z tego:

a) dochody z najmu sieci wodociągowej               20 000,00 zł

b) podatek od spadków i darowizn               9 000,00 zł

c) wpływy z tyt. opłat za dowóz dzieci do szkół               4 000,00 zł

d) wpływy z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych               7 100,00 zł

e) odsetki od nienależnie pobranych dotacji               530,00 zł

f) wpływy z różnych dochodów               (-) 878 000,00 zł.

2/ majątkowe w kwocie               220 450,00 zł z tego:

a) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego               235 000,00 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - przebudowa dróg powiatowych               89 579,00 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu - przebudowa dróg powiatowych               (-) 89 579,00 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - budowa placu zabaw przy SP Woźniki               115 450,00 zł

e) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych               (-) 130 000,00 zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę               (-) 5 001 920,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków               30 860 956,18 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               189 692,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych               177 837,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych               177 837,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące                             7 630,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               4 225,00 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 5 191 612,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne               (-) 5 191 612,00 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych               (-) 4 467 257,00 zł

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie               zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie  przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 rok

1/ zmniejszyć przychody o kwotę               (-) 4 485 000,00 zł w tym:

- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych                             (-) 4 000 000,00 zł

- do ogólnej kwoty przychodów               4 033 000,00 zł

2/ zmniejszyć rozchody o kwotę               (-) 100 000,00 zł w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych                             (-) 100 000,00 zł

- do ogólnej kwoty rozchodów               3 728 076,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy na rok 2012 wynosi 304 924,00 zł, którego źródłem sfinansowania są:

c) pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE               304 924,00 zł.

§ 7. Po dokonaniu zmian w budżecie limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynoszą 304 924,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 192/XVI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 192/XVI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 192/XVI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania Inwestycyjne w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 192/XVI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 192/XVI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiana planu dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »