| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 192/XVI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę               (-) 616 920,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów               30 556 032,18 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               (-) 837 370,00 zł z tego:

a) dochody z najmu sieci wodociągowej               20 000,00 zł

b) podatek od spadków i darowizn               9 000,00 zł

c) wpływy z tyt. opłat za dowóz dzieci do szkół               4 000,00 zł

d) wpływy z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych               7 100,00 zł

e) odsetki od nienależnie pobranych dotacji               530,00 zł

f) wpływy z różnych dochodów               (-) 878 000,00 zł.

2/ majątkowe w kwocie               220 450,00 zł z tego:

a) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego               235 000,00 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - przebudowa dróg powiatowych               89 579,00 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu - przebudowa dróg powiatowych               (-) 89 579,00 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - budowa placu zabaw przy SP Woźniki               115 450,00 zł

e) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych               (-) 130 000,00 zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę               (-) 5 001 920,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków               30 860 956,18 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               189 692,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych               177 837,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych               177 837,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące                             7 630,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               4 225,00 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 5 191 612,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne               (-) 5 191 612,00 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych               (-) 4 467 257,00 zł

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie               zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie  przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 rok

1/ zmniejszyć przychody o kwotę               (-) 4 485 000,00 zł w tym:

- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych                             (-) 4 000 000,00 zł

- do ogólnej kwoty przychodów               4 033 000,00 zł

2/ zmniejszyć rozchody o kwotę               (-) 100 000,00 zł w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych                             (-) 100 000,00 zł

- do ogólnej kwoty rozchodów               3 728 076,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy na rok 2012 wynosi 304 924,00 zł, którego źródłem sfinansowania są:

c) pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE               304 924,00 zł.

§ 7. Po dokonaniu zmian w budżecie limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynoszą 304 924,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 192/XVI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 192/XVI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 192/XVI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania Inwestycyjne w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 192/XVI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 192/XVI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiana planu dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »