| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 208/XVII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 17 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę               155 842,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów               30 740 525,18 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               63 717,00 zł z tego:

a) wpływy z różnych dochodów               16 500,00 zł

b) podatek od spadków i darowizn               13 000,00 zł

c) podatek od czynności cywilno-prawnych               9 504,00 zł

d) program EFS "Język angielski drogą do sukcesu"               51 424,00 zł

e) odsetki od nienależnie pobranych dotacji               289,00 zł

f) zwrot dotacji nienależnie pobranych               3 000,00 zł

g) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej               (-) 30 000,00 zł

2/ majątkowe w kwocie               92 125,00 zł z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - przebudowa dróg powiatowych               106 144,00 zł

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu - przebudowa dróg powiatowych               (-) 167 824,00 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - przebudowa dróg gminnych               76 098,00 zł

d) dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację SP Lubsza               77 707,00 zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę               (-) 198 121,60 zł

do ogólnej kwoty wydatków               30 691 485,58 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               70 086,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych               62 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               62 000,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące                             10 300,00 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych               51 424,00 zł

d) obsługa długu               (-) 53 637,60 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 268 208,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne               (-) 268 208,00 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych               (-) 2 975,06 zł

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie               zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie  przychodów budżetu gminy na 2012 rok

1/ zmniejszyć przychody o kwotę               (-) 423 955,00 zł w tym:

a) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych                             (-) 35 000,00 zł

b) kredyty i pożyczki krajowe                             (-) 388 955,00 zł

- do ogólnej kwoty przychodów               3 609 045,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w planie rozchodów budżetu gminy na 2012 rok

1/ zmniejszyć rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek krajowych               (-) 69 991,40 zł do ogólnej kwoty rozchodów                             3 658 084,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonaniu zmian w budżecie nadwyżka budżetowa wynosi 49 039,60 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę wczesniej zaciagniętych zobowiązań.

§ 8. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych:

- zwiększa się przychody - LO Psary               6 000,00 zł

- zwiększa się rozchody - LO Psary                             6 000,00 zł              

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208/XVII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 208/XVII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 208/XVII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania Inwestycyjne w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 208/XVII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiana planu przychodów na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 208/XVII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiana planu rozchodów na 2012 rok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »