| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 208/XVII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 17 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę               155 842,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów               30 740 525,18 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               63 717,00 zł z tego:

a) wpływy z różnych dochodów               16 500,00 zł

b) podatek od spadków i darowizn               13 000,00 zł

c) podatek od czynności cywilno-prawnych               9 504,00 zł

d) program EFS "Język angielski drogą do sukcesu"               51 424,00 zł

e) odsetki od nienależnie pobranych dotacji               289,00 zł

f) zwrot dotacji nienależnie pobranych               3 000,00 zł

g) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej               (-) 30 000,00 zł

2/ majątkowe w kwocie               92 125,00 zł z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - przebudowa dróg powiatowych               106 144,00 zł

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu - przebudowa dróg powiatowych               (-) 167 824,00 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - przebudowa dróg gminnych               76 098,00 zł

d) dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację SP Lubsza               77 707,00 zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę               (-) 198 121,60 zł

do ogólnej kwoty wydatków               30 691 485,58 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               70 086,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych               62 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               62 000,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące                             10 300,00 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych               51 424,00 zł

d) obsługa długu               (-) 53 637,60 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 268 208,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne               (-) 268 208,00 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych               (-) 2 975,06 zł

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie               zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie  przychodów budżetu gminy na 2012 rok

1/ zmniejszyć przychody o kwotę               (-) 423 955,00 zł w tym:

a) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych                             (-) 35 000,00 zł

b) kredyty i pożyczki krajowe                             (-) 388 955,00 zł

- do ogólnej kwoty przychodów               3 609 045,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w planie rozchodów budżetu gminy na 2012 rok

1/ zmniejszyć rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek krajowych               (-) 69 991,40 zł do ogólnej kwoty rozchodów                             3 658 084,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonaniu zmian w budżecie nadwyżka budżetowa wynosi 49 039,60 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę wczesniej zaciagniętych zobowiązań.

§ 8. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych:

- zwiększa się przychody - LO Psary               6 000,00 zł

- zwiększa się rozchody - LO Psary                             6 000,00 zł              

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208/XVII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 208/XVII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 208/XVII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania Inwestycyjne w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 208/XVII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiana planu przychodów na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 208/XVII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiana planu rozchodów na 2012 rok

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »