| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 223/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 4 października 2012r.

w sprawie zmiany budzetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę               370 233,01 zł

do ogólnej kwoty dochodów               31 418 470,19 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               390 233,01 zł z tego:

a) dotacje celowe na zadania własne (częściowy zwrot środków sołeckich)               23 652,60 zł

b) program EFS "Język angielski w Lubszy"               29 620,00 zł

c) program EFS "Ku przyszłości"               138 576,41 zł

d) program "Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III w Gminie W-ki"                             98 593,00 zł

e) program EFS "LO w Psarach przepustką do sukcesu"               12 924,00 zł

f) program EFS - "Wyrównywanie szans edukacyjnych"               53 673,00 zł

g) program EFS "Język angielski w administracji oświatowej"               23 944,00 zł

h) odsetki od nienależnie pobranych dotacji               150,00 zł

i) środki na projekt PROW "Koń w gospodarstwie..."                             9 100,00 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 20 000,00 zł z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu - dokumentacja ul Tarnogórska               (-) 20 000,00 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę               370 233,01 zł

do ogólnej kwoty wydatków               31 369 430,59 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               358 683,01 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych               229 712,05 zł

- wynagrodzenia               67 820,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               161 892,05 zł

b) wydatki na programy finansowane ze środków europejskich               128 970,96 zł

2/ majątkowe w kwocie               11 550,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne               11 550,00 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych               10 000,00 zł

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie               zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonaniu zmian w budżecie nadwyżka budżetowa wynosi 49 039,60 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 223/XVIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 4 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 223/XVIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 4 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 223/XVIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 4 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania Inwestycyjne w 2012 roku

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »