| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 223/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 4 października 2012r.

w sprawie zmiany budzetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę               370 233,01 zł

do ogólnej kwoty dochodów               31 418 470,19 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               390 233,01 zł z tego:

a) dotacje celowe na zadania własne (częściowy zwrot środków sołeckich)               23 652,60 zł

b) program EFS "Język angielski w Lubszy"               29 620,00 zł

c) program EFS "Ku przyszłości"               138 576,41 zł

d) program "Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III w Gminie W-ki"                             98 593,00 zł

e) program EFS "LO w Psarach przepustką do sukcesu"               12 924,00 zł

f) program EFS - "Wyrównywanie szans edukacyjnych"               53 673,00 zł

g) program EFS "Język angielski w administracji oświatowej"               23 944,00 zł

h) odsetki od nienależnie pobranych dotacji               150,00 zł

i) środki na projekt PROW "Koń w gospodarstwie..."                             9 100,00 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 20 000,00 zł z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu - dokumentacja ul Tarnogórska               (-) 20 000,00 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę               370 233,01 zł

do ogólnej kwoty wydatków               31 369 430,59 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               358 683,01 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych               229 712,05 zł

- wynagrodzenia               67 820,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               161 892,05 zł

b) wydatki na programy finansowane ze środków europejskich               128 970,96 zł

2/ majątkowe w kwocie               11 550,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne               11 550,00 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych               10 000,00 zł

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie               zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonaniu zmian w budżecie nadwyżka budżetowa wynosi 49 039,60 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 223/XVIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 4 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 223/XVIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 4 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 223/XVIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 4 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania Inwestycyjne w 2012 roku

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Ignaczak

Psycholog i mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »