| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 244/XX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę               (-) 64 365,09 zł

do ogólnej kwoty dochodów               31 584 484,10 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               150 166,80 zł z tego:

a) podatek od środków transportowych - osoby prawne               4 000,00 zł

b) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne               20 000,00 zł

c) podatek od spadków i darowizn               5 000,00 zł

d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych               16 700,00 zł

e) subwencja oświatowa - pismo Min. Fin. ST5/4822/14G/bku/12 z dnia 28.11.2012 r.               92 360,00 zł

f) środki programu COMENIUS               12 106,80 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 214 531,89 zł z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - przebudowa dróg powiatowych               133 772,00 zł

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu - przebudowa dróg powiatowych               (-) 133 772,56 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - przebudowa dróg gminnych               14 041,00 zł

d) środki programu PROW - budowa chodnika przy ul. Ligockiej w Lubszy               61 680,00 zł

e) dochody ze sprzedaży mienia gminnego               131 600,00 zł

f) środki unijne RPO - kanalizacja w Woźnikach               (-) 421 852,33 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę               (-) 808 232,76 zł

do ogólnej kwoty wydatków               30 791 576,83 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               (-) 89 577,68 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych               24 464,98 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane               30 260,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               (-) 5 795,02 zł

b) dotacje na zadania bieżące                             (-) 13 000,00 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych               12 106,80 zł

d) obsługa długu               (-) 114 000,00 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych               850,54 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 718 655,08 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne               (-) 718 655,08 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych               (-) 352 457,00 zł

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie               zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie  przychodów  budżetu gminy na 2012 rok

1/ zmniejszyć przychody o kwotę               (-) 1 173 000,00 zł w tym:

a) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych                             (-) 133 000,00 zł

b) pożyczki i kredyty krajowe                             (-) 1 040 000,00 zł

- do ogólnej kwoty przychodów               2 436 045,00 zł.

§ 6. Dokonać zmian w planie rozchodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę (-) 429 132,33 zł w tym:

1/ zwiększyć rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek krajowych               10 000,00 zł

2/ zmniejszyć rozchody z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań unijnych               (-) 421 852,33 zł

3/ zmniejszyć rozchody z tytułu udzielonych pożyczek               (-) 17 280,00 zł  do ogólnej kwoty rozchodów 3 228 952,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonaniu zmian w budżecie nadwyżka budżetowa wynosi 792 907,27 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań.

§ 8. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych:

- zwiększa się przychody - SP Woźniki               20 000,00 zł

- zwiększa się rozchody - SP Woźniki               20 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 244/XX/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 5 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana palnu dochdów budżetu Gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 244/XX/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 5 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 244/XX/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 5 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania Inwestycyjne w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 244/XX/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 5 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 244/XX/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 5 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiana planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych na 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »