| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 260/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235,  art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje ;

§ 1. Zwiększyszyć dochody budżetu  gminy o kwota               72 594,00               do ogólnej kwoty dochodów               3 1 662 458,10 zł. w tym :               1/ bieżące w kwocie                                                                                                   72 594,00 zł. z tego:

a) podatek od nieruchomości - osoby prawne                                            (-)44 500,00 zł

b) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne                                        (-) 50 000,00 zł              c) za slużebność gruntu                                                                                 50 000,00 zł              d) odszkodowanie za grunt pod autostradą                                                   72 000,00 zł              e)  za posiłki w stołówkach                                                                           28 000,00 zł

f) środki z rezerwy subwencji ogólnej                                                          17 094,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                           72 594,00 zł                                                                       do ogólnej kwoty wydatków                                                                       30 869 550,83 zł.                             w tym: :                 1/ bieżące w kwocie                                                                       72 594,00zł .                             z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych .                             72 594,00zł.                                       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        55 500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne                                                                  17 094,00 zł

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie  gminy zgodnie z załącznikiem Nr  1,  2.

§ 4. Dokonać zmian w planie  przychodów  budżetu gminy na 2012 rok                             w tym: a) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych                                                           90 000,00 zł                              b) pożyczki i kredyty krajowe                                                       (-)90 000,00 zł                             d o ogólnej kwoty przychodów                                           2 436 045,00 zł

§ 5. Dokonać zmian w planie rozchodów budżetu gminy na 2012 rok w tym:             1/ rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek                                        krajowych                                                                                               (-)136 000,00 zł                     2/ rozchody z tytułu spłat pozyczek otrzymanych na                 finansowanie zadań unijnych                                                                      136 000,00 zł       do ogólnej kwoty rozchodów 3 228 952,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .                            

§ 6. Po dokonaniu zmian w budżecie nadwyżka budżetowa wynosi 792 907,27 zł która zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 260/XXI/2012
Burmistrza Miasta w Woźnikach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260/XXI/2012
Burmistrza Miasta w Woźnikach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 260/XXI/2012
Burmistrza Miasta w Woźnikach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiana planu przychodów i rozchodów na 2012 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »